BG5000J

POLYMER PBS

Polymer PBS (Polybuthylene Succinate) có chỉ số nóng chảy được tối ưu, có thể ứng dụng với công nghệ phủ, ép phun, đùn để sản xuất các tấm, màng film, sợi (lưới đánh cá)…

BG5000J

100% PBS (Polybuthylene Succinate)

DOWNLOAD
CHỨNG NHẬN
ĐẶC TÍNH
  • Chỉ số chảy cao
ỨNG DỤNG
  • Có thể sản xuất theo công nghệ phủ, ép phun
  • Thành phẩm: dụng cụ đánh cá, vỏ điện thoại, đa dạng các sản phẩm phân hủy khác
TÍNH CHẤT VẬT LÝ / CƠ HỌC
Loại chỉ số Tiêu chuẩn Đơn vị Giá trị
Mật độ ASTM D792 g/ml 1.3
MFI (190℃/2.16kg) ASTM D1238 g/10min 15~25
Nhiệt độ nóng chảy ASTM 3418 115~118
Độ bền kéo ASTM D638 kgf/㎠ >370
Độ giãn ASTM D638 % >10
HDT JIS K7207 92
HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất  trong điều kiện bảo quản thích hợp (nhiệt độ phòng ~ 230C). Nếu đã mở túi và sử dụng một phần, cần niêm phong lại túi đúng cách và sử dụng trong vòng 3 tháng. Trong quá trình vận chuyển và bảo quản, nhiệt độ không được vượt quá 700C.

Xem sản phẩm khác?

Cần thêm thông tin?

LIÊN HỆ