Polymer PBAT

Polymer PBAT (Polybuthylene co-adipate co-terephthalate) sở hữu những đặc tính ưu việt như: độ bền kéo và độ bền xé cao, phù hợp với sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm và dễ sử dụng.