BG2000

POLYMER PBST

Với tỉ lệ vật liệu có nguồn gốc sinh học cao và chỉ số chảy thấp, polymer PBST (Polybutylene succinate-co-terephthalate) được ứng dụng chủ yếu cho công nghệ thổi film để sản xuất túi có quai và màng film.

BG2000

100% PBST (Polybutylene succinate-co-terephthalate)

DOWNLOAD
ĐẶC TÍNH
  • Tỉ lệ vật liệu có nguồn gốc sinh học cao
  • Chỉ số chảy thấp
ỨNG DỤNG
  • Ứng dụng chủ yếu cho công nghệ thổi film
  • Thành phẩm: túi có quai, màng
TÍNH CHẤT VẬT LÝ / CƠ HỌC
Loại chỉ số Tiêu chuẩn Đơn vị Giá trị
Mật độ ASTM D792 g/ml 1.25
MFI (190℃/2.16kg) ASTM D1238 g/10min 2~5
Giá trị acid ASTM D974 KOHmg/g <1.5
Nhiệt độ nóng chảy ASTM 3418 120~125
Độ bền kéo (MD) ASTM D638 kgf/㎠ >110
Độ bền kéo (TD) ASTM D638 kgf/㎠ >100
Độ giãn dài (MD) ASTM D638 % >300
Độ giãn dài (TD) ASTM D638 % >400
Độ bền xé (MD) ASTM D1004 kgf/cm >110
HẠN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

Sử dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày sản xuất  trong điều kiện bảo quản thích hợp (nhiệt độ phòng ~ 230C). Nếu đã mở túi và sử dụng một phần, cần niêm phong lại túi đúng cách và sử dụng trong vòng 3 tháng. Trong quá trình vận chuyển và bảo quản, nhiệt độ không được vượt quá 700C.

Xem sản phẩm khác?

Cần thêm thông tin?

LIÊN HỆ