Polymer PBS

Polymer PBS (Polybuthylene Succinate) có chỉ số nóng chảy được tối ưu, có thể ứng dụng với công nghệ phủ, ép phun, đùn để sản xuất các tấm, màng film, sợi (lưới đánh cá)…