Poymer PBST

Với tỉ lệ vật liệu có nguồn gốc sinh học cao và chỉ số chảy thấp, polymer PBST (Polybutylene succinate-co-terephthalate) được ứng dụng chủ yếu cho công nghệ thổi film để sản xuất túi có quai và màng film.